Bij particulieren organiseert en begeleidt Bambam het hele traject: van het opnemen van de schade en het maken van een restauratievoorstel tot de uitvoering en oplevering. In alle gevallen maken we een zorgvuldig plan waarin de wensen van de opdrachtgever worden verwerkt.
 
Voorbeelden van restauratiewerkzaamheden voor particulieren:
Niet alleen aan alle denkbare natuursteen onderdelen in (monumentale) woonhuizen maar ook granito, beton of stucwerk.
Buiten: van rijk geornamenteerde topgevels tot de beroemde Amsterdamse stoepjes en trappenhuizen, natuurstenen balkons, dragende consoles, gevelstenen, lijstwerk, trappen, dorpels en bordessen.
Binnen: marmeren vloeren, lambriseringen, schouwen, vensterbanken of aanrechtbladen.
 
 
Voorbeelden van opdrachten voor nieuw werk voor particulieren:
Speciale grafmonumenten, gevelstenen, brievenbussen en huisnummers. Er wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke vormgeving.
 
Procedure bij restauratie.
  • De opdrachtgever neemt contact op met Bambam en we maken een afspraak.
  • De opdrachtgever legt de wensen voor en we bespreken de mogelijkheden.
  • In het geval van restauratie neemt Bambam de schade op.
  • Bambam verwerkt de wensen in een plan en stelt een offerte op. Als dat nodig is betrekt Bambam andere vakmensen, hun kosten worden verwerkt in de offerte.
  • Afstemming met de opdrachtgever naar aanleiding van het plan en de offerte.
  • Bij nieuw werk gaat Bambam aan de slag met een ontwerp. Hierover is regelmatig afstemming met de opdrachtgever.
  • Na goedkeuring van het plan, ontwerp en de offerte stelt Bambam een planning op.
  • Start van de werkzaamheden.
  • Oplevering.
  
Bij Bambam houden we niet van tijdelijke oplossingen. Daarom gaan we altijd eerst op zoek naar de oorzaak van de schade. Wanneer de oorzaak niet wordt weggenomen komt het probleem gegarandeerd terug. Een tweede belangrijk aspect is de veiligheid. Puur esthetisch herstel is meestal goedkoper. Maar om op termijn veiligheid te kunnen verzekeren is restauratie in veel gevallen noodzakelijk. Deze oplossing is duurzamer en daardoor op termijn ook goedkoper.
 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!