Alles OVER BAMBAM

Bambam Restauratie Steenhouwers is gevestigd in het hart van Leiden. De steenhouwers zijn gespecialiseerd in de restauratie van natuursteen en maken ook nieuw werk. Een passie voor het ambacht: dat is wat alle medewerkers van Bambam uitdragen. Ambachtelijk werken betekent voor hen restaureren met respect voor het oorspronkelijke ontwerp en de daarbij gebruikte technieken en materialen. Dit geldt voor een monumentaal pand zoals het station van Amsterdam net zo goed als voor de restauratie van een natuurstenen trap bij een particulier woonhuis. Door heel Nederland worden de steenhouwers ingeschakeld voor restauratiewerkzaamheden aan monumentale gebouwen, bruggen en begraafplaatsen.

Binnen het vakgebied onderscheidt Bambam zich mede door de combinatie van technisch inzicht, kennis van het ambacht, de zorgvuldige benadering, een artistieke kijk en een sociaal gezicht.


Drie keer per jaar een kort overzicht van onze mooiste projecten ontvangen?
Hier kunt u zich aanmelden voor de Bambam Nieuwsflits

Natuursteenrestauratie: een vak apart

In de Monumentenzorg hoor je vaak: 'behouden gaat voor vernieuwen'. Ofwel: grijp zo min mogelijk in en wanneer toch voor restauratie wordt gekozen, dan is dat vooral om verder verval in de toekomst te voorkomen. Bambam deelt deze visie, al is die niet altijd doorslaggevend. Een eigenaar wil immers een pand dat er perfect uitziet en een aannemer kiest voor zo min mogelijk risico.

Alle medewerkers van Bambam zijn bevoegd steenhouwer, elk met zijn eigen specialisaties. Zij hebben geleerd om per situatie te bepalen of ingrijpen nodig is en zo ja: voor welke technieken en materialen gekozen moet worden. Dit hangt af van steensoort, ouderdom, schade, veiligheid, constructie en natuurlijk van de wensen van de opdrachtgever. Omdat elke restauratieopdracht uniek is kan niet worden gewerkt volgens één draaiboek.

Bij de restauratie laat Bambam zich niet beperken door moderne machinale bewerkingstechnieken. Per project wordt gezocht naar de best passende combinatie van machinaal werk en handmatige technieken.

>>>   Heeft u een restauratievraag?

Dan komen wij graag bij u langs om de schade te bekijken. Op basis van het totaalplaatje kunnen wij u een passend voorstel doen.

Bel of mail Steven Janse

T 06 51911160

steven@bambamsteenhouwers.nl
 

Werkwijze en tarieven

Bambam realiseert zowel grootschalige projecten aan bijvoorbeeld een universiteitsgebouw als kleinere opdrachten voor particulieren. In alle gevallen maken we een zorgvuldig plan waarin de wensen van de opdrachtgever worden verwerkt. Bambam organiseert en begeleidt het hele traject: van ontwerp en uitvoering tot de oplevering.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken hoeft steenhouwen niet duur te zijn. Vaak wordt vergeten dat de levensduur van natuursteen honderden, zo niet duizenden jaren bedraagt. Een vergelijking: voor een natuurstenen keukenblad betaalt u vaak honderden euro’s terwijl die keuken over twintig jaar weer wordt vervangen. Een fraaie en persoonlijke gevelsteen aan uw huis kost minder en zit er voor de eeuwigheid.

>>>   Wij overleggen graag met u over de mogelijkheden.

Bel of mail Steven Janse

T 06 51911160

steven@bambamsteenhouwers.nl

Werkplaats

Bambam steenhouwers beschikt over een volledig uitgeruste werkplaats in het centrum van Leiden, dicht bij de plek waar veel van de restauraties plaatsvinden. Het pand werd in 1913 gebouwd als vuilverbranding voor de stad Leiden. De ruimte is ideaal voor een stadswerkplaats: vloeren en plafondconstructie zijn berekend op zwaar materieel en de locatie is goed bereikbaar en gemakkelijk te vinden. De werkplaats voldoet aan alle eisen op het gebied van veiligheid en gezond werken.

Medewerkers

De medewerkers bij Bambam hebben allen een eigen achtergrond en zijn gespecialiseerd in verschillende technieken. Daarnaast werkt Bambam regelmatig samen met een vaste groep van specialisten, zoals Stone RepairSmederij Donker en van Heel Marinus, Immanuel Klein en Timmerwerkplaats Koster.

>>> Zie ook TEAM

Leerwerkplaats

In de loop der jaren hebben de steenhouwers van Bambam veel gespecialiseerde kennis en ervaring opgedaan. Kennis en ervaring die tijdens de opleiding meestal niet aan bod komen. Daarom hechten de steenhouwers veel waarde aan het intern verder opleiden van leerling steenhouwers. Ook vinden zij het belangrijk om jongeren in de praktijk te laten ervaren hoe mooi het is om een ambacht te beoefenen. Hoeveel voldoening het kan geven om met eigen handen iets moois maken.

Bambam is erkend leerwerkbedrijf (Fundeon) en werd bovendien in 2013 gekozen als beste leerwerkbedrijf in de specialistische aannemerij. Het opleiden van jonge mensen tot (restauratie) steenhouwers is bovendien een monumentale noodzaak: hoe zullen we anders ons historisch erfgoed ook in de toekomst kunnen onderhouden? 

Naast het opleiden van leerling steenhouwers zet Bambam zich in voor meer zichtbaarheid voor de ambachten. Daarom zijn zij ook zo blij met de werkplaats midden in het centrum van Leiden. Tijdens manifestaties zoals de Open Monumenten Dagen is Bambam altijd van de partij en kan jong en oud met een beitel en steen aan de slag.

>>>  Wilt u meer informatie over het leerwerktraject ? 

Bel of mail Steven Janse

06 51911160

steven@bambamsteenhouwers.nl

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is bij Bambam  een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. Sommige aspecten zijn logisch zoals veilig werken en zorgvuldig omgaan met grondstoffen en energie. Daarnaast hecht Bambam  veel waarde aan een open communicatie met opdrachtgevers, kennisdeling (zowel intern als extern), kennisoverdracht (naar volgende generaties) en publieksbetrokkenheid.
   
  Een groot deel van de restauratiewerkzaamheden is aan panden en objecten die gebouwd zijn tussen 1800 en 1950. In die periode werd alleen gewerkt m et Europese steensoorten. Om die reden komt, als vervanging nodig is, de natuursteen waar we nu mee werken ook uit Europese groeves (gecontroleerde arbeidsomstandigheden).
   
  Mortels en andere restauratiematerialen zijn grotendeels op natuurlijke basis. Als dat niet zo is wordt een zorgvuldige afweging gemaakt. Soms kun je in het kader van de duurzaamheid van een restauratie juist beter te kiezen voor een materiaal dat minder milieuvriendelijk is maar wel een langere levensduur garandeert.